Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-08-2020 godz. 22:14:12

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6