Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 13-08-2020 godz. 22:13:05

Poprawka 1, 3 - 8

Za: 93 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6