Narzędzia:

Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1956

Dnia 13-08-2020 godz. 22:07:32

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7