Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Dnia 13-08-2020 godz. 21:38:50

Poprawka 24

Za: 2 Przeciw: 92 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6