Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Dnia 13-08-2020 godz. 21:33:58

Poprawka 15, 80

Za: 51 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5