Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Dnia 13-08-2020 godz. 21:31:27

Poprawka 8

Za: 94 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6