Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu

Dnia 13-08-2020 godz. 21:29:46

Poprawka 5

Za: 2 Przeciw: 91 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6