Narzędzia:

Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

Dnia 12-08-2020 godz. 18:47:51

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14