Narzędzia:

Dnia 12-08-2020 godz. 10:39:56

Za: 40 Przeciw: 10 Wstrzymało się: 24 Nie głosowało: 26