Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 02-07-2020 godz. 17:52:19

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 95 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2