Narzędzia:

Dnia 02-07-2020 godz. 09:09:41

Za: 47 Przeciw: 10 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 22