Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:18:33

Poprawka 73

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4