Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:17:28

Poprawka 69

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4