Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:15:34

Poprawka 66

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2