Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:13:52

Poprawka 62

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2