Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:11:32

Poprawka 55

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3