Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:10:10

Poprawka 45, 47

Za: 95 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3