Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:03:48

Poprawka 23

Za: 95 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4