Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 18:01:40

Poprawka 13, 35

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2