Narzędzia:

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Dnia 02-07-2020 godz. 17:59:32

Poprawka 6, 7, 9, 10, 14, 19, 40, 41, 46, 48, 57

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2