Narzędzia:

Dnia 01-07-2020 godz. 11:18:22

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2