Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-11-2012 godz. 15:47:34

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19