Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Dnia 30-11-2012 godz. 15:41:46

Poprawka 9

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20