Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackiej

Dnia 30-11-2012 godz. 15:36:49

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 48 Przeciw: 10 Wstrzymało się: 22 Nie głosowało: 20