Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa

Dnia 04-06-2020 godz. 00:27:49

Poprawka

Za: 50 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 47