Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej do przestrzegania w czasie epidemii zasady równości wobec prawa

Dnia 04-06-2020 godz. 00:27:13

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 6 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 44