Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 04-06-2020 godz. 00:22:36

Poprawka 1

Za: 52 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 47