Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 04-06-2020 godz. 00:21:25

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 5 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 45