Narzędzia:

Drugie czytanie projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 04-06-2020 godz. 00:16:19

Poprawka 8

Za: 50 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 46 Nie głosowało: 4