Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto

Dnia 04-06-2020 godz. 00:01:14

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4