Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 03-06-2020 godz. 23:53:53

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 91 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5