Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Dnia 01-06-2020 godz. 23:44:07

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 94 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 1