Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Dnia 01-06-2020 godz. 23:28:51

Poprawka 21

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1