Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 14-05-2020 godz. 00:58:03

Poprawka 79

Za: 4 Przeciw: 92 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4