Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 14-05-2020 godz. 00:52:48

Poprawka 64

Za: 52 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5