Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 14-05-2020 godz. 00:50:00

Poprawka 60

Za: 92 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6