Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 14-05-2020 godz. 00:29:17

Poprawka 11

Za: 51 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 5