Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 14-05-2020 godz. 00:28:15

Poprawka 7

Za: 56 Przeciw: 37 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 6