Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 14-05-2020 godz. 00:26:32

Poprawka 3, 59, 86, 96

Za: 50 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5