Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 13-05-2020 godz. 22:54:35

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 51 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6