Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie

Dnia 13-05-2020 godz. 22:51:44

Poprawka 2

Za: 56 Przeciw: 34 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 4