Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie

Dnia 13-05-2020 godz. 22:50:57

Poprawka 1

Za: 45 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4