Narzędzia:

Dnia 12-05-2020 godz. 19:48:18

Za: 53 Przeciw: 36 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11