Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 16:08:30

Poprawka 84, 112

Za: 98 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1