Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 16:06:36

Poprawka 76

Za: 54 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0