Narzędzia:

Dnia 16-04-2020 godz. 12:38:09

Za: 53 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4