Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 15:48:07

Poprawka 27

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0