Narzędzia:

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Dnia 16-04-2020 godz. 15:42:23

Poprawka 14

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3