Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 13-03-2020 godz. 16:53:56

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 17