Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Dnia 13-03-2020 godz. 10:15:54

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 46 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 21